Wszystko, co stanowi dzieło artystyczne pisane można określić powszechnie jako literaturę. Jest to generalnie zbiór tekstów zaliczanych łącznie tak do literatury pięknej, jak także i wszelkiego rodzaju teksty użytkowe. W tym drugim przypadku w grę wchodzi tak zwana literatura stosowana. Jeżeli chodzi o formy literackie, to są one przede wszystkim jako formy pisane, ale też stanowią nierzadko przekaz ustny. Musimy też wiedzieć, że literatura piękna wyżej wspomniana wchodząca w skład literatury w ogólnym rozumieniu dzieli się na trzy podstawowe odmiany, zgodnie z tradycją i klasyfikacją wyszczególnioną przez badaczy literackich.

Jest to liryka, dramat oraz epika. Jeżeli mowa o gatunkach epickich, to wyróżnia się w tym aspekcie bajkę, baśń, legendę, opowiadanie czy nowelę. Dodatkowo jako gatunki liryczne wymienić trzeba koniecznie sonet, fraszkę, tren, satyrę, hymn, ody i pieśni. Dramaturgiczne gatunki to natomiast komedia, tragedia i dramat właściwy. Biorąc pod uwagę lata trwania i komponowania tychże odłamów literackich, warto mówić o nowej, odrębnej klasyfikacji w zależności od panującej epoki. Na tej podstawie mówi się na przykład o podziałach na literaturę barokową, renesansową czy romantyczną.

Related Posts