Słowo nowela wywodzi się z języka włoskiego. Jest to nic innego jak w dosłownym tłumaczeniu nowość. To utwór dość krótki w swej objętości, który tworzony

Literatura dzieli się między innymi na literaturę stosowaną oraz piękną. Tej drugiej poświęcimy w niniejszych fragmentach więcej uwagi. Jest to typ piśmiennictwa, w tym również