Literatura piekna

Literatura dzieli się między innymi na literaturę stosowaną oraz piękną. Tej drugiej poświęcimy w niniejszych fragmentach więcej uwagi. Jest to typ piśmiennictwa, w tym również obejmujący przekazy ustne, jaki obejmuje teksty rozmaitego typu opierające się na dominacji funkcji estetycznej języka. Celem jest tu pokazanie walorów językowych i tworzenie z jego wykorzystaniem prawdziwych dzieł artystycznych. Są to teksty informacyjne, ale często też czysto naukowe oraz publicystyczne. Do tego można wyróżnić w tym aspekcie termin literatury użytkowej.

Jej granice są badane przez specjalistów i badaczy literackich. Literatura piękna opiera się pod względem etymologicznym na sformułowaniu francuskim belles lettres. Jest to sformułowanie wywodzące się z pierwszej połowy osiemnastego stulecia. To nic innego jak termin sztuki piękne. Odznacza się przede wszystkim powiązaniem z gatunkami oratorskimi, retorycznymi oraz prozą epistolarną i historiograficzną.

Related Posts